Jakie stropy rodzaje

Jakie stropy stosowane są w budownictwie jednorodzinnym?

Obecnie do wyboru mamy szereg konkretnych rodzajów stropów z wieloma właściwościami. Należy je wziąć pod uwagę w projektowaniu i przyjęciu optymalnego rozwiązania, które będzie dopasowane do charakterystyki budynku, możliwości budowy oraz do preferencji danego inwestora.

W budownictwie jednorodzinnym przeważnie stosowane są stropy:

  • gęstożebrowe
  • żelbetowe wylewane na budowie
  • prefabrykowane (na przykład z płyt żerańskich, płyt kanałowych)
  • półprefabrykowane (na przykład stropy typu filigran)

W praktyce jest jeszcze kilka dodatkowych wariantów każdego rodzaju stropu. Na przykład jest wiele rodzajów dostępnych systemów stropów gęstożebrowych i prefabrykowanych oraz stropów drewnianych, na przykład mogą to być stropy z pełnych przekrojów drewnianych, ale też z prefabrykowanych belek dwuteowych z drewna lub materiałów drewnopochodnych.

Przy wyborze stropu bierze się pod uwagę między innymi:

a) dopasowanie do kształtu budynku
b) konieczność wykonania wzmocnień w konkretnych miejscach (na przykład wykonania żeber rozdzielczych pod ściany działowe)
c) możliwość obciążania na przykład siłami skupionymi
d) konieczność wykonania robót przygotowawczych (podparcia montażowego, wykonania szalunku, ułożenia zbrojenia, zalania betonem)
e) umiejętności wykonawcze ekipy (umiejętności prowadzenia robót zbrojarskich, ciesielskich)
f) użycie sprzętu niezbędnego do montażu
g) czas wykonania
h) roboty dodatkowe (betonowania, pielęgnacji betonu)
i) podatność stropu na ugięcia i drgania
j) konieczność zachowania podparcia montażowego przez jakiś czas
k) możliwość wykończenia stropu od dołu i od góry

Należy też wiedzieć, że o wyborze odpowiedniego rodzaju stropu decydują projektanci. To architekt w porozumieniu z konstruktorem dobiera odpowiedni system stropowy. Architekt przyjmuje wstępnie rodzaj stropu, natomiast konstruktor sprawdza pod względem obliczeniowym poprawność przyjętego rozwiązania. Jeśli architekt założył niezbyt właściwe, wówczas konstruktor przeważnie podpowiada bardziej racjonalnie. Jeśli strop będzie prefabrykowany lub półprefabrykowany, do procesu projektowania włącza się także pracowania projektowa zakładu prefabrykacji, która przygotowuje dokumentację projektową. Wówczas wszystkie uzgodnienia wykonywane są trójstronnie pomiędzy architektem, konstruktorem i projektantem systemu stropowego.

Dodatkowa uwaga – nie ma ogólnych przeciwwskazań, by zmienić rodzaj stropu, na przykład, na przykład z żelbetowego na drewniany, pod warunkiem że projektant tę zmianę zarekomenduje.